Wiadomości
parafiakalna.pl
25 września w Książnicy Beskidzkiej odbyło się spotkanie poetyckie z Edwardem Czernkiem pt.: Beskidy. Ziemio beskidzka, gdy stąpam po tobie, a błękit nieba ponad moją głową...
Centralnym punktem pielgrzymki diecezji bielsko-żywieckiej do miejsca śmierci męczenników koszyckich, w tym także pochodzącego z Cieszyna Melchiora Grodzieckiego, była Eucharystia.
Końcem maja po uroczystości I komunii św. dzieci wraz z rodzicami udali się na pielgrzymkę do Wrocławia oraz na Górę św. Anny.
Już 5 lat minęło od czasu, gdy do Kalnej przybyła figura z relikwiami św. Rity.