Świątynia
parafiakalna.pl
Kalendarium powstawania kościoła

14.08.1991 r. - Papież Jan Paweł II poświęca Kamień Węgielny pod budowę nowego kościoła.

Kwiecień 1997 r. - J.E. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy dokonuje wmurowania Kamienia Węgielnego.

28.08.1998 r. - mocą dekretu ks. Kazimierz Hanzlik zostaje powołany na budowniczego oraz opiekuna duchowego dla mieszkańców Kalnej.

Rok 1998 - zamontowanie krzyża i pokrycie dachu blachą.

Rok 1999 - montowanie okien, zakładanie instalacji elektrycznej oraz tynkowanie murów.

Rok 2000 - instalacja systemu wodno-kanalizacyjnego, podwieszane sufity, wylewki, zakładanie drzwi i okien, wykładanie marmurem prezbiterium, zakładanie całościowego oświetlenia kościoła, ławki, konfesjonały, ukończenie zakrystii, zamontowanie krzyża w prezbiterium.

Pasterka 2000 r. - pierwsza Msza św. w nowym kościele. Uczestniczy ponad 1000 wiernych.

13.06.2001 r. - Uroczystość św. Antoniego - Patrona nowej świątyni, staje się początkiem istnienia Rektoratu p.w. św. Antoniego w Kalnej.

Lipiec 2001 r. - z Fatimy zostaje przywieziona cudowna figura Maryi.

Listopad 2001 r. - zostaje oddany do użytku budynek gospodarczy.

15.06.2002 r. - zostają wykonane nowe witraże oraz następuje otwarcie kuchni pod kościołem.

Cały 2002 r. - jest duchowym przygotowywaniem wiernych na konsekrację kościoła.

Lipiec 2002 r. - zamontowane zostają kuranty, które z wieży kościoła nawołują do modlitwy.

Sierpień 2002 r. - zostają ukończone prace związane z ogrodzeniem kościoła.

Wrzesień 2002 r.
- kaplica zostaje rozebrana, a kamienie złożone w ogromnej 55 m. długiej grocie. Zostaje wykonany Krzyż Misyjny, który jest trzykrotną wielkością krzyża z wieży kaplicy. Cały teren, łącznie z grotą zostaje oświetlony, a obejście wyłożone kostką brukową.

5.10.2002 r. - konsekracja nowego kościoła dokonana przez J.E. Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego.

9.04. 2003 r. - następuje Intronizacja Chrystusa Króla, gdzie wszystkie grupy przyjmują Jezusa jako swego Pana. Pośrodku placu kościelnego na ogromnym postumencie staje figura Chrystusa Króla oświetlona aureolę tysiąca świateł.

Rok 2004 - pierwsze rejonowe kolędowanie oraz początek prowadzenia rekolekcji ministranckich.

W październiku 2005 r
. - Ks. Bp Ordynariusz poświęca 800 kg. dzwon o nazwie „Jan Paweł II".

Rok 2008
- przed kościołem zostają zamontowane figury Jana Pawła II oraz św. O. Pio, powstają również nowe organy.

8.12.2008 r.
- zostaje wydany dekret ustanawiający nową Parafię p.w. św. Antoniego w Kalnej.

Uroczystość Bożego Ciała 2009 r.
poświęcono figury Anioła Pokoju oraz dzieci fatimskich.

Grudzień 2009 r.
- otrzymujemy narty na których zjeżdżał ks. kard. Karol Wojtyła (św.. J.P.II).

Luty 2010 r.
- zostaje przywieziona z Meksyku, kopia cudownego obrazu Maryi z Guadalupe.

15 sierpnia 2010 r.
- zostaje poświęcony Ołtarz Ojczyzny upamiętniający ofiary Katynia i Smoleńska.

Wrzesień 2010 r. - pierwsze misje parafialne oraz poświęcenie Ołtarza płaczącej Maryi z La Salette.

Listopad 2010 r.
– uruchomienie strony internetowej www.kalna.katolik.bielsko.pl

Boże Narodzenie 2011 r. – transmisja Mszy św. z Kalnej na cały świat przez TV Polonia.

Czerwiec 2012 r. początek budowy nowego pomnika Chrystusa Króla, który razem z postumentem ma 10 m wysokości.

Lipiec 2012 r. zostaje wymienione jubileuszowe logo w prezbiterium na większe granitowe oraz zostają zamontowane balaski, aby łatwiej było przyjmować komunię św. w postawie klęczącej.

4 października 2012 r.
uroczystość 10 rocznicy konsekracji kościoła p.w. św. Antoniego połączona z poświęceniem nowej figury Chrystusa Króla.

Rok 2015  -  wykonany został Ołtarz św. Rity, która każdego roku, 22 maja odbiera należny hołd
Zakupienie ziemi oraz początek prac przy kształtowaniu nowego parkingu przed kościołem.

Rok 2016  - 
zamontowanie relikwiarzy w bocznych filarach kościoła.

Rok 2017  - 
rozbiórka bruku, zalanie zbrojonym betonem oraz położenie granitu przed wejściem do kościoła oraz na schodach.  Zamontowanie dodatkowych barierek na schodach.

Rok 2017  - parafia otrzymuje obraz Chrystusa Króla Polski,namalowany przez Danielę Pocenta, a który podczas Intronizacji znajdował się w Łagiewnikach.

Rok 2018  - 
odnowienie zewnętrznych murów kościoła, uzupełnienie tynków, malowanie ścian, podbitek, wymiana rynien oraz odrestaurowanie ołtarzy, figur.

 
Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kalna@katolik.bielsko.pl

Nr rachunku :
77813100050017152420000010
REGON : 072732922
NIP : 937-23-47-242

Proboszcz :
Ks. kan. Kazimierz Hanzlik