Ogłoszenia
parafiakalna.pl

 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - 26.05.2024 r.

„Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje”
Dziś wielbimy obecność Boga w tajemnicy Trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modlimy się również za wszystkie matki, aby kształtowały swoje życie na wzór Maryi.   
W czwartek 30 maja odbędzie się procesja Bożego Ciała. Jest to nasze wspólne wyznanie wiary. Temat dekoracji będzie nawiązywał do czterech Ewangelii oraz motta roku liturgicznego, które brzmi: „Uczestniczę we wspólnocie  Kościoła”.  Na procesję wyjdziemy po Mszy św. o godz. 8.00 i wrócimy na Mszę św. o godz. 10.30. Kazania będą głoszone przy ołtarzach. Miejsca ołtarzy: 
 I – przed domem rodziny Antoniny Rączka (ołtarz przygotowuje rodzina i sąsiedzi)
II - przed domem rodziny Moniki Kuna (ołtarz przygotowuje rodzina i sąsiedzi)
III – przed domem rodziny Bożeny Gluza  (ołtarz przygotowuje rodzina i sąsiedzi)    
IV - przed domem rodziny Renaty Słowik (ołtarz przygotowuje rodzina i sąsiedzi)
Poprzez udział w procesji składamy publiczne świadectwo wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Aż do czwartku przyszłego tygodnia, będziemy oddawali cześć  Jezusowi poprzez  procesje wokół naszego kościoła. 
We wtorek i środę po nabożeństwie majowym, zapraszam wszystkie chętne  dziewczynki na próbę do sypania kwiatów podczas procesji Bożego Ciała
                     
We wtorek, zapraszam  na Mszę św. ku czci św. Antoniego  w intencji  Jego Czcicieli oraz o opiekę i spełnienie wszystkich próśb do Niego zanoszonych.  

Aż do czwartku przyszłego tygodnia, będziemy  oddawali cześć Jezusowi poprzez procesje wokół naszego kościoła.  W czasie tej oktawy  ojcowie dzieci I komunijnych oraz ojcowie dzieci I rocznicy komunii św. noszą baldachim. Proszę podzielić się na grupy 4 osobowe.

W piątek, 31 maja – święto Nawiedzenia NMP. W tym dniu kończymy nabożeństwa majowe   
Na piątek ks. Bp udziela dyspensy odnośnie spożywania pokarmów mięsnych.
 
W sobotę, 1 czerwca – wspomnienie św. Justyna, męczennika. Jest to zarazem I sobota miesiąca, gdzie oddajemy cześć NSNMP. Modlimy się także za dzieci z okazji Dnia Dziecka. O godz. 7.30 zapraszam na Różaniec i Mszę św. wszystkich czcicieli NSNMP.  

W sobotę od godz. 9.00 rano Jezus zawita u naszych chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii.  

Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie Domu Księży Emerytów   – 966 zł.                                       

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•    29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), polska zakonnica, patriotka, założycielka zgromadzenia sióstr urszulanek szarych.
•    1 VI – św. Justyn (zm. ok. 165 r.), rzymski filozof, obrońca wiary, męczennik.

Niech radość świętowania obejmie pozostałe dni tygodnia, a Bóg pełen miłości niech ma każdego z nas w Swojej opiece !

Aby ułatwić dystrybucję, na głównej stronie Diecezji została przygotowana zakładka: L’OSSERVATORE ROMANO. W niej bedą dostępne linki do kolejnych numerów.

 

Poniżej zamieszczamy link do tej zakładki:

 

https://diecezja.bielsko.pl/losservatore-romano/

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych 
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod 
kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania 
Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji 
Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, 
które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach 
religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii. 
Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z 
obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi 
Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia 
strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w 
Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i 
współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków. 
1.Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli 
religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez 
łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach 
I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach 
ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku 
innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. 
Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. 
Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej 
lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, 
pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz 
krzywdzi je w procesie edukacji. 
2.Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z 
Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie 
wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady 
dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na 
lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych 
przedmiotów. 
Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i 
na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób 
wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w 
podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela. 
4.Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do 
jednej tygodniowo. 
Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-
wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości 
bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, 
kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące 
zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, 
społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów. 
Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa 
rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, 
ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką 
trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii. 
Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez 
wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo 
demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak 
i niewierzących. 
Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i 
wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w 
polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych 

77 8131 0005 0017 1524 2000 0010   PARAFIA P.W. ŚW.ANTONIEGO, KOŚCIELNA 195, 43-376 KALNA
Bóg zapłać tym wszystkim, którzy wspomagają naszą parafię wpłacając również na ogrzewanie kościoła. Za każdą złożoną ofiarę dziękuje i błogosławi ks. kan. Kazimierz Hanzlik, proboszcz

Słodko-gorzka opowieść o Kalnej
Toczyło się kiedyś tu życie powoli, karmione obficie miłością do roli.
Kalna była wioską piękną, malowniczą, jak wszystkie wokoło ze wszech miar rolniczą.
Tak to zwykle bywa – zauważyć trzeba, przyszła nowoczesność siłą gromu z nieba.
Nie zobaczysz w Kalnej ni konia ni krowy, nie usłyszysz także już potocznej mowy, która nie
tak dawno – przecież dobrze wiecie, brzmiała tu przepięknie jak nigdzie na świecie.
Powrósło, czy kopa - snopki i mądele i innych bez liku rodzimych słów wiele,
odejdzie w niepamięć , jak stare zwyczaje, co z biegiem historii normalnym się staje.
Nie ma łanów zboża, ziemniaków zagonów i siewu po ścierniach pod skibę poplonów.
Nawet warzywników zostało -ot – deczko, niebawem się Kalna przemieni w miasteczko.
Poniekąd w rozmowach od słowa do słowa, powstała rzec można dzielnica willowa.
Nim pomiarkowano, z tejże okolicy przeszli do wieczności ostatni rolnicy,
odeszli wiekowi, a to bardzo boli i już nie powrócą do uprawy roli.
Młodzi wykształceni, co jest jasną sprawą i nie waż się ich nazwać ni chłopem ni babą, bo tak
się przyjęło i niech tak zostanie – tu teraz mieszkają Panowie i Panie!
Daj Boże by w Kalnej, daj Boże by wszędzie tradycja dożynek zawsze żywa będzie.
Niech słowo DOŻYNKI wciąż żywe zostanie – prośmy o to Boga Panowie i Panie!
P.S.
Piękna nasza Kalna, piękna malownicza – wioska ukochana, choć już nie rolnicza.

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA RODZINY
 
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen  
Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:
P: Światło Chrystusa. W: Bogu niech będą dzięki.
Następuje śpiew kolędy i później modlitwa:
- Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.
Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe
wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i
strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i
cierpliwości w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i
schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich.
Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia
się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki
pojednania i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca.                                   
Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2022 roku, aby Bóg rodził się w nas
przez Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu.

W: Ojcze nasz  P: Módlmy się.
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze
mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna
miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze
składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną,
domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków. 
W: Amen.
Można wspomnieć zmarłych z rodziny i odmówić  dziesiątkę Różańca Świętego.
 
P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.
W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.... 

Za wszystko dziękuje i każdej rodzinie błogosławi z darem modlitwy, ks. kan. Kazimierz Hanzlik

 

Św. Antoni

Przed wieloma laty rzecz owa się działa,
gdy pewna hrabina przez Kalną jechała.

Orszak zboczył z drogi obok uroczyska,
powóz wpadł po osie wprost do grzęzawiska

Zdjęta wielką trwogą o życie, w niemocy,
 Antoniego z Padwy wzywa ku pomocy.

Wyszedłszy z opresji, przy życiu została,
figurę świętego Kalnej przekazała.

Zaś przodkowie nasi, którzy tu mieszkali,
Antoniego z Padwy patronem obrali.

Tak już pozostało do dnia dzisiejszego,
trzynastego w Kalnej odpust Antoniego.

Bo koła "powozu", którym jedzie życie,
także w bagnie grzechów nie raz grzęzną skrycie.  

Przychodzi do Kalnej człowiek zagubiony,
co mu ścieżki życia wskazały te strony.

Uklęknie skruszony u stóp Antoniego,
jak znaleźć sens życia usłyszy od Niego.

Ktokolwiek poprosi o drogi wskazanie,
u świętego w Kalnej znajdzie posłuchanie.

Seniorów, rodziców, młodzież oraz dzieci,
tu święty Antoni złowi w wiary sieci.

Zachowa od zguby, w potrzebie obroni,
bo święty Antoni od nieszczęścia chroni.

       Edward Czernek

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
 
           

 

W celu odbycia nauk przedślubnych i spotkań w poradni rodzinnej wszyscy narzeczeni muszą zgłosić się przez formularz zgłoszeniowy, który wraz z informacjami szczegółowymi o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa znajduje się na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl.

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA RODZINY
 
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen  
Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:
P: Światło Chrystusa. W: Bogu niech będą dzięki.
Następuje śpiew kolędy i później modlitwa:
- Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.
Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe
wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i
strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i
cierpliwości w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i
schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich.
Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia
się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki
pojednania i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca.                                   
Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2022 roku, aby Bóg rodził się w nas
przez Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu.

W: Ojcze nasz  P: Módlmy się.
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze
mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna
miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze
składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną,
domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków. 
W: Amen.
Można wspomnieć zmarłych z rodziny i odmówić  dziesiątkę Różańca Świętego.
 
P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.
W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.... 

Za wszystko dziękuje i każdej rodzinie błogosławi z darem modlitwy, ks. kan. Kazimierz Hanzlik

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpośredniego przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są od1 czerwca 2020 roku na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl.

 

W razie pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 pod nr tel. 734 176 645


Wzór raju


Srebrzystym szronem zbudził się poranek,
Beskid Żywiecki z mgieł szczyty wyłania.
Las jeszcze drzemką w bezruchu tulony,
błogim letargiem dolinom się kłania.

Niebo złocone nad szczytem Magurki,
promieniem słońca, co tu nad nią wstaje
jak baldachimem Kotlinę odziało,
tworząc wzór raju, który Pan Bóg daje.

A lustro wody w Jeziorze Żywieckim,
w chłodzie poranka mglisty opar rodzi.
Rysuje obraz będący złudzeniem,
że w jego głębi drugie słońce wschodzi.

Białe łabędzie, co z mgły wypłynęły,
bezgłośnie prują piersią taflę wody.
Pławiąc się dumne we własnym odbiciu,
w pełni świadome są swojej urody.

Stojąc wpatrzony w piękno krajobrazu,
stanowię cząstkę tej przepięknej ziemi.
Bóg mi pozwala jej urok opisać,
w prostocie serca  i słowy prostymi.
 
Najpiękniejszy obraz

Ziemio  Beskidzka, gdy stąpam po Tobie,
a błękit nieba ponad moją głową,
to pełną piersią pragnę Ci wyśpiewać,
że życia mego - Tyś drugą połową!

Tu promień słońca o rannej godzinie,
przepięknie barwi każdą kroplę rosy.
W południe suszy świeżej trawy pokos,
na wieczór złoci pełne zboża kłosy.

Od Babiej Góry wiatr halny powiewa,
a "Dziad" na Skrzycznem czasami się sroży.
Beskidzkie lasy szumią dookoła
i myśl o Tobie radość w sercu mnoży.

Nie ujrzysz nigdzie takiego obrazu,
gdy szczyt Magurki słonko opromieni.
Gra kolorami we wszystkich odcieniach,
aż stok Skrzycznego purpurą się mieni!

Uśmiech na twarzach dobrych ludzi gości,
im w pozdrowieniu  nie obce "Szczęść Boże".
I ciepłe słowo czule powiedziane,
jak lek skuteczny w strapieniu pomoże.

Choć inne miejsca pewnie też są piękne,
słońce to samo wszędzie jest na niebie.
Lecz ja, jak dziecko do matczynej piersi,
od lat najmłodszych zawsze lgnę do Ciebie!!!Komunistyczna agentura w latach 30-tych XX wieku wprowadziła do Kościoła 1100 agentów. Wśród nich byli ateiści, komuniści, a także homoseksualiści, którzy mieli za zadanie doprowadzić do zniszczenia Kościoła od wewnątrz.
Publicysta Grzegorz Górny przypomniał mechanizmy działania komunistycznej agentury, która niszczy Kościół od wewnątrz. Opisała je Bella Dodd, nawrócona na katolicyzm komunistka. Pod przysięgą zeznała, że komunistyczna agentura wprowadziła do stanu kapłańskiego 1100 ateistów i homoseksualistów, aby niszczyli Kościół od wewnątrz. Przydzielone im zadanie nie było trudne, ponieważ otrzymywali darmowe mieszkanie, a także środki pieniężne i dostęp do wiernych, w tym także dużej grupy młodych chłopców. „Ryzyko zdemaskowania było żadne, bo nie musieli kontaktować się z centralą i wykonywać konkretnych zadań. Wystarczyło, że prowadzą podwójne życie” – tłumaczy Górny.
„W latach trzydziestych wprowadziliśmy tysiąc stu mężczyzn do kapłaństwa, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz. Chodziło o to, aby ci ludzie zostali wyświęceni, a następnie wspięli się po drabinie wpływów i władzy jako prałaci i biskupi” – relacjonowała podczas sądowego przesłuchania Bella Dodd, ważna działaczka amerykańskiej partii komunistycznej, która nawróciła się na katolicyzm dzięki abp. Fulton Sheenowi. Na łamach portalu wpolityce.pl Grzegorz Górny przypomina historię nawróconej Dodd, która zeznawała pod przysięgą, opowiadając o metodach stosowanych przez komunistyczną agenturę.
Co ciekawe, pomysłodawcą wprowadzenia komunistycznej agentury do Kościoła katolickiego był Józef Stalin. Publicysta „Sieci” przypomina relacje Belli Dodd, która zwracała uwagę na to, że przywódca ZSRR w młodości był prawosławnym seminarzystą i doskonale zdawał sobie sprawę jaką rolę w życiu wielu ludzi odgrywa religia i Kościół. „To on nakazał sięgać po ludzi bez wiary i moralności, by – zgodnie z zasadami sztuki wojny Sun Tsy – rozkładać społeczeństwo wroga od środka” – mówiła Bella Dodd.
 

W każdej Parafii znajdują się pary dla których seksualność, która w małżeństwie jest przecież uświęcona przez Boga - stanowi problem, a rozmowy o niej niestety częściej są przemilczane niż prowadzą do pełniejszego zbliżenia się do siebie nawzajem a przez co i również do Boga. Te linki do filmów pomogą nam wiele zrozumieć o raz inaczej popatrzeć na siebie.