Cmentarz
parafiakalna.pl
W sprawach grobu na cmentarzu komunalnym, proszę o kontakt z gminą Buczkowice albo z grabarzem p. Markiem Pezda tel. 669 482 014
Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kalna@katolik.bielsko.pl

Nr rachunku :
77813100050017152420000010
REGON : 072732922
NIP : 937-23-47-242

Proboszcz :
Ks. kan. Kazimierz Hanzlik