Wiadomości
parafiakalna.pl
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022.
W przedstawieniu zagrały dzieci ze szkoły podstawowej w Kalnej.
Niech znikają wszystkie podziały i uprzedzenia, a zwycięża Twoja Miłość Panie.
16 października, kiedy przypadała 43. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyłę, w Kalnej odbywało się nabożeństwo fatimskie