Statystyki
parafiakalna.pl

Statystyka parafia Kalna 2023

Zmarło 9 osób
 ( w roku 2021 –14, w roku 2022 –11, )

Chrzty - 16 dzieci z czego 7 dziewczynek i 9 chłopców

(  w 2021 r. – 8 dziewczynek i 5 chłopców, w 2022 r. – 8 dziewczynek i 8 chłopców,)

I Komunia Święta - 8 dzieci

Śluby - 8 par
( 2020 r. – 11, 2021 r. – 9, 2022 r. – 9)

Ilość rozdanych Komunii św. - 41000
( 2020 r. – 32000, 2021 r. – 39000, 2022 r. – 40000)

Rok 2023, był czasem remontów, porządkowania obejścia i wymiany bilbordów przed kościołem. Obecnie nie mamy żadnych długów.  
Naszych chorych - ok. 8 osób, odwiedzaliśmy  średnio raz w miesiącu, udzielając im przynajmniej raz w roku Sakramentu Namaszczenia Chorych.

 

Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kalna@katolik.bielsko.pl

Nr rachunku :
77813100050017152420000010
REGON : 072732922
NIP : 937-23-47-242

Proboszcz :
Ks. kan. Kazimierz Hanzlik