Statystyki
parafiakalna.pl
Statystyka parafia Kalna 2022

Zmarło 11 osób
 (  w roku 2020 –14, w roku 2020 –14 )

Chrzty - 16 dzieci z czego 8 dziewczynek i 8 chłopców

( w 2020 r. – 9 dziewczynek i 5 chłopców, w 2021 r. – 8 dziewczynek i 5 chłopców)

I Komunia Święta - 13 dzieci

Śluby - 7 par
( 2019 r. – 22, 2020 r. – 11, 2021 r. – 9)

Ilość rozdanych Komunii św. - 40000
( 2019 r. – 41000, 2020 r. – 32000, 2021 r. – 39000)

Rok 2022 oprócz drobnych remontów, był czasem rozbudowy                                                
budynku gospodarczego. Obecnie nie mamy żadnych długów.  
                            
Naszych chorych - ok. 8 osób, odwiedzaliśmy  średnio raz w miesiącu,
udzielając im przynajmniej raz w roku Sakramentu Namaszczenia Chorych.
Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kalna@katolik.bielsko.pl

Nr rachunku :
77813100050017152420000010
REGON : 072732922
NIP : 937-23-47-242

Proboszcz :
Ks. kan. Kazimierz Hanzlik