Czwartek, 30 marca 2023 roku | Dzień Powszedni
Życzę obfitych łask Bożych, Bożego błogosławieństwa, zdrowia...
To już XX lat odkąd świątynia w Kalnej została ofiarowana Bogu.
Jezus żyje, ale potrzebuje naszej wiary! Alleluja!
W Kościele katolickim Wielki Post trwa 40 dni (bez wliczania niedziel), co w Biblii ma znaczenie symboliczne.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022.
W przedstawieniu zagrały dzieci ze szkoły podstawowej w Kalnej.
Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kalna@katolik.bielsko.pl

Ewangelia

J 8, 51-59 | Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmier...