Piątek, 2 grudnia 2022 roku |
To już XX lat odkąd świątynia w Kalnej została ofiarowana Bogu.
Jezus żyje, ale potrzebuje naszej wiary! Alleluja!
W Kościele katolickim Wielki Post trwa 40 dni (bez wliczania niedziel), co w Biblii ma znaczenie symboliczne.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022.
W przedstawieniu zagrały dzieci ze szkoły podstawowej w Kalnej.
Niech znikają wszystkie podziały i uprzedzenia, a zwycięża Twoja Miłość Panie.
Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kalna@katolik.bielsko.pl

Ewangelia

Mt 9, 27-31 | Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!»...