Wiadomości
parafiakalna.pl
Kochani Parafianie oraz wszyscy wierzący w Boga. Przyszło nam żyć w czasach, gdzie wciąż pytamy:  „Co to jest Prawda ?” I oto wychodzi z grobu ten, który nazywa siebie Prawdą, któremu warto wszystko zawierzyć, aby móc trwać bez lęków. Święto Wielkiej Nocy to dla nas tak bardzo potrzebny czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Jezus zaufał swoim uczniom, choć byli słabi i grzeszni, czyniąc ich kapłanami. Dzisiaj, potrzebni są nam Jego następcy święci i odważni. Módlmy się za nich, aby nie bali się oddać życia, broniąc Prawdy i tego, co święte. Św. Jan Maria Vianney mówił:

Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana.
Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan.
Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan.
Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem? Kapłan, ciągle kapłan...
Mógłbyś mieć dwustu aniołów i nie mogliby cię rozgrzeszyć.
A kapłan, choćby najprostszy – może.
Kapłan nie jest kapłanem dla siebie.
Nie udziela sobie rozgrzeszenia, nie udziela sobie sakramentów.
Nie jest dla siebie. Jest dla was.

Wszystkim dziękuje za modlitwę i błogosławi ks. Kazimierz

Link do życzeń ks. Biskupa: https://youtu.be/7t_AdNyIRDA