Wiadomości
parafiakalna.pl
W Kościele katolickim Wielki Post trwa 40 dni (bez wliczania niedziel), co w Biblii ma znaczenie symboliczne. Tyle dni Jezus Chrystus pościł na pustyni. Tyle samo czasu trwał potop mający oczyścić Ziemię z grzechów i przez taki czas Mojżesz przebywał na górze Synaj (Horeb), by otrzymać od Boga Dekalog. Przez 40 lat Żydzi wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej i tyle samo lat Izraelem władali król Dawid i jego syn Salomon.
Okres ten jest traktowany jako czas nawrócenia i pokuty. Chrześcijanie przez ten czas przygotowują się na najważniejsze dla siebie święta w całym roku.
Błogosławi ks. Kazimierz