Wiadomości
parafiakalna.pl
Po raz kolejny w naszej parafii gościliśmy ministrantów, którzy przeżywali swoje wakacyjne rekolekcje, organizowane corocznie przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. W tym roku, tematem przewodnim tego czasu, było siedem grzechów głównych. Ministranci pogłębiali swoją relację z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, poprzez codzienną Mszę Świętą, rozważanie Słowa Bożego, wieczorne adoracje, spotkania w małych grupach, wieczorne apele jasnogórskie czy poprzez chwile spędzane aktywnie na boisku.

II turnus rekolekcji był prowadzony pod kierownictwem ks. Łukasza Zagórskiego - tegorocznego neoprezbitera Archidiecezji Katowickiej, któremu pomagali: dk. Wojciech Kamiński, kl. Dawid Pustelnik, kl. Łukasz Żurek, kl. Tomasz Nocoń oraz an. Tomasz Wróblewski.